MET EENVOUD NAAR
KWALITEIT IN MEERVOUD

Digitaal werken is sterk in ontwikkeling en worden organisaties uitgedaagd, op basis van wettelijke kaders, de informatiehuishouding op orde te brengen en te sturen op procesverbetering. Informatie wordt via digitale werkprocessen aangemaakt en toegepast waarbij men met zorg om dient te gaan met blijvend te bewaren en op termijn te vernietigen archiefbestanddelen. De informatiebehoefte vanuit de organisatie, de keten, de burger of de klant vraagt een meer inzichtelijke inrichting en beheer van de informatiehuishouding. Informatievoorziening komt hiermee steeds concreter in positie om aan de vraag en de wettelijke kaders te voldoen.

anDOCan biedt op basis van uw wensen de benodigde begeleiding en expertise

VAN ADVISERING TOT IMPLEMENTATIE

Digitaal werken is momenteel de trend en investeren organisaties in de verbetering van het informatie- en archiefbeheer. Informatiebeheer is in beweging en zijn wettelijke kaders van invloed op de keuzes die een organisatie dwingt tot het verbeteren en op orde brengen van de informatiehuishouding.

anDOCan adviseert binnen alle aandachtsgebieden van informatie- en archiefbeheer. Projectleiding bij het inventariseren van uw archief, begeleiding bij aanbesteding voor archiefbewerking, digitaal werken, digitaliseren van uw archieven of delen daarvan, externe opslag van archieven en advies over het inrichten van uw archiefdepot.

OP BASIS VAN UW WENSEN STIPPELEN WE DE ROUTE UIT EN LOSSEN WE DE PUZZELS OP

Informatiebeheer binnen uw organisatie behoeft verbetering

Er zullen stappen gezet moeten worden om aan de wettelijke kaders te voldoen, denk hierbij aan de Archiefwet, AVG, Woo en Open op Orde. Vanuit diverse gezichtspunten wordt iedere organisatie momenteel uitgedaagd om het informatiebeheer op orde te brengen.

In samenwerking met uw medewerkers het moment om het informatiebeheer, conform de wettelijke kaders, verder te ontwikkelen in relatie met uw wensen en eisen.

DIGITALISEREN VAN ARCHIEF

Wanneer er binnen de organisatie nog sprake is van analoge documentverzamelingen of archiefbestanden kan de behoefte ontstaan om deze te digitaliseren. Juist om reden van vindbaarheid en toegankelijkheid is het digitaal beschikbaar stellen van informatie noodzaak geworden.

In de praktijk zijn archiefbewaarplaatsen niet altijd meer van deze tijd, voldoen niet meer aan de gestelde eisen of is er dermate veel ruimtegebrek dat de bewaarplaats moet worden opgeofferd.

Mede door het digitaal werken is de behoefte aan duurzaam digitaal toegankelijke en vindbare documenten sterk gestegen en ontstaat de wens en de behoefte om documentverzamelingen of archiefbestanden digitaal beschikbaar te stellen.

ARCHIEFBEWERKING EN BEGELEIDING

Het opschonen, bewerken en beschrijven van een analoog en blijvend te bewaren archief is voor een organisatie vaak een lastige opdracht. Enerzijds moet de organisatie voldoen aan wettelijke kaders en anderzijds ontbreekt het aan de beschikbare tijd of is de specifieke expertise niet aanwezig.

U zoekt de begeleiding voor het opmaken van de aanbestedingsdocumenten die leiden tot het opleveren van een archief dat in goede, geordende en toegankelijke staat verkeert, volledig is geschoond, zuurvrij verpakt en is beschreven in een beschrijvende- of dossierinventaris.

anDOCan kan daar een rol in spelen als projectleider of -begeleider. Gedurende het gehele project van aanbesteding tot oplevering kan de gewenste ondersteuning geboden worden.

Op basis van uw wensen en eisen is het totale proces in ‘control’.