U zoekt ondersteuning op het gebied van informatiemanagement.  Vooral in noord, midden en oost Nederland is anDOCan actief en door exclusieve samenwerking met landelijke partners snel en adequaat in staat om in te spelen op de gewenste en gevraagde expertise.

U bent op zoek naar de verbeteringen op het gebied van het informatiemanagement binnen uw organisatie? Dan kan anDOCan uw partner zijn om de door u beoogde doelstellingen te realiseren.

 

DOOR EENVOUD

KWALITEIT IN MEERVOUD

 

Het is van belang dat uw systemen en de daaruit voortvloeiende informatie aansluit op de doelstellingen en het beleid van uw organisatie. Hoe worden de processen ingericht en onderhouden. Hoe zorgt u er voor dat u in staat bent om het handelen van uw organisatie te verantwoorden en dat u beantwoord aan relevante wetgeving en toetsingskaders?

Door middel van een georganiseerde informatievoorziening en een kwaliteitssysteem waarborgt u het beheer en de toegankelijkheid van uw informatievoorziening.. Aansturen op een adequate wijze van procesinrichting en inzicht in de wijze waarop documentbeheer en archivering conform wetgeving worden ingericht.